a ixp

Unicamente as fabas secas que se cultiven e reúnan as condicións establecidas no Prego de Condicións e demais normas de aplicación, poderán ser amparadas pola IXP "Faba de Lourenzá".

Do mesmo modo, só poderán obter o amparo da IXP as fabas manipuladas e/ou envasadas en instalacións inscritas no rexistro correspondente do órgano de control.

certificación

O Instituto Galego da Calidade Alimentaria (ingacal) é o organismo encargado de controlar e certificar o produto.

As distintas presentacións dos produtos amparados pola indicación xeográfica protexida levarán unha etiqueta numerada, que será controlada, fornecida e expedida polo órgano de control, de acordo coas normas establecidas.

Para a comprobación do cumprimento dos preceptos do prego de condicións e demais normas de aplicación, o órgano de control contará cos rexistros baseados en inspeccións de plantacións, almacéns e instalacións; revisión de documentación e análises organolépticos e, no seu caso, físico-químicos, da materia prima e do produto envasado.

Regulamento da IXP

envasadoras

FABAS FRANCISCA

Castiñeiras Verdes, 21. San Tomé
27751 Lourenzá (Lugo)

982 146 177

fabasfrancisa.com

FABAS MARUXA

Fonte do Cura 4, San Tomé
27751 Lourenzá (Lugo)

982 146 236

fabasmaruxa.es

XOIAS DO VAL

Casablanca 5, Santo Adrao
27750 Lourenzá (Lugo)

982 146 171

FABAS ALMA DO VAL

A Forxa 8, San Tomé
27751 Lourenzá (Lugo)

982 887 175

HORTA VALEGO

A Currada 6, Cedofeita
27711 Ribadeo (Lugo)

982 137 486

FABAS O PONTIGO

Pontigo 5, San Tomé
27751 Lourenzá (Lugo)

982 146 297

fabasopontigo.es

TERRAS DA MARIÑA

Rúa Ponte de Cuñas s/n, Vilanova
27760 Lourenzá (Lugo)

982 121 406

terrasdamarina.com
Información

Esta web está financiada en el programa de desarrollo rural 2014-2020 en la submedida:

3.2. Apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de productores en el comprado interior

Para detalle de financiación puede consultar el reglamento de desarrollo rural y el Programa de desarrollo rural para Galicia (a partir de la página 286):

Regulamento de desenvolvemento rural, Programa de desenvolvemento rural para Galicia